Sveiki atvykę į „DATALIT“!

Tai yra jungtinis mokslinis projektas, skirtas skleisti duomenų raštingumą aukštojo mokslo ir verslo aplinkoje.

Press Release

Mes siekiame padėti pagrindus duomenų raštingumo integravimui į potencialiai visus universitetinius kursus, rengiant bendras programas ir diegiant inovatyvius mokymo bei mokymosi metodus.

Mūsų veikla

1 žingsnis

Bus sukurta mišraus mokymosi koncepcija, kurią sudarys moduliai, skirti integravimui į įvairių kursų programas, bei patirtinio mokymosi projektai Europos įmonėse.

2 žingsnis

Prie konsorciumo prisijungusiems universitetams ir įmonėms teks pagrindinis ir sinerginis vaidmuo kuriant mokymo išteklius, atsižvelgiant į konkrečias galimybes ir riziką, kuri atsiranda Europos įmonėms bei organizacijoms renkant, tvarkant ir naudojant duomenis.

3 žingsnis

Mokymosi koncepcija projekto metu bus išbandyta auditorijoje ir darbo aplinkoje. Prie projekto prisijungs 10–15 studentų iš kiekvienos šalies partnerės. Bus rengiami kursai ir teikiami ištekliai aukštųjų mokyklų specialistams bei personalo mokymų vadovams, kurie praktiškai išbandys metodiką.

4 žingsnis

Naujos duomenų raštingumo kompetencijos bus patvirtintos ir susietos su Europos šių kompetencijų patvirtinimo ir sertifikavimo priemonėmis. Susijusių įgūdžių: kritinio mąstymo, socialinės bei pilietinės kompetencijos ir kt. ugdymas bus pripažintas ir patvirtintas per LEVEL5 sistemą.

DATALIT tikslinės grupės

We have identified three target groups

Aukštųjų mokyklų studentai

Su DATALIT susijusių kompetencijų įgijimas pagerins studentų įsidarbinimo galimybes.

Švietimo ir personalo specialistai

Siekiant gerinti duomenų raštingumo įgūdžius kaip naują skaitmeninių kompetencijų dalį pedagogai, instruktoriai ir mokymosi pagalbininkai bus įtraukti į inovatyvius DATALIT mokymo metodus.

Vertintojai ir kompetencijų patvirtinimo specialistai

Suinteresuotosios šalys, tokios kaip patarėjai, vertintojai, procesų vadovai ir kiti išorės stebėtojai, projekte vaidins esminį vaidmenį.

Projekto vizija

Duomenų raštingumas apibrėžiamas kaip gebėjimas skaityti ir analizuoti duomenis bei juos argumentuotai vertinti, siekiant gauti prasmingos informacijos ir žinių.

Raštingumo kompetencijos

Sąvoka „duomenų naudojimas“ apima tai, kaip mes skaitome, suvokiame ir pasitikime duomenimis, gaunamais iš daugybės šaltinių: naujienų, socialinių tinklų, išmaniųjų programėlių ir kt.

Pagrindiniai veikėjai

Gebėjimas suvokti duomenis yra būtinas ne tik mokslininkų ir technologijų ekspertų, bet ir visų piliečių įgūdis.

Strateginiai aspektai

Esminiai aspektai apima didžiųjų duomenų etiką, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų laikymąsi ir pakartotinį atvirųjų duomenų naudojimą, siekiant pagerinti paslaugas, optimizuoti procesus ir padidinti pelną.