Įvertinęs universitetų siūlomus darbo su duomenimis kursus, konsorciumas nustatė šiuos esminius apribojimus:

Trukmė ir organizavimo pobūdis

Skirtinga kursų trukmė ir organizavimo pobūdis. Duomenų mokslo kursų trukmė skiriasi nuo 1 savaitės iki semestro, o magistrantams ir iki 1-2 metų. Kursai organizuojami ir auditorijose, ir per internetines platformas.

Nehomogeniškumas

Labai skiriasi kursų programos. Nors kursų metu ugdomos duomenų vizualizavimo, statistinės analizės ir mašininio mokymosi kompetencijos, skiriasi šioms temoms suteikiami svoriai. Todėl įgyjami nevienodi duomenų raštingumo įgūdžiai.

Kvalifikacijos sistemos nebuvimas

Nėra Europos lygiu pripažintos su duomenų raštingumu ir duomenų mokslu susijusių profesijų kvalifikacijos sistemos.

Neįvertinti darbo rinkos poreikiai

Tinkamai neįvertinti darbo rinkos poreikiai. Akivaizdu, kad vis dar trūksta brandžios diskusijos šia tema tarp akademinės bendruomenės ir verslo.
Analizės metu nustatytais iššūkiais ir poreikiais pagrįsti projekto tikslai:

Apibrėžimas

Apibrėžimas, ką turėtų žinoti ir gebėti daryti duomenų raštingumu pasižymintis asmuo, tiek kaip darbuotojas, tiek kaip aktyvus pilietis.

Kūrimas

Su duomenų raštingumu susijusių inovatyvių didaktinių struktūrų, atspindinčių akademinės bendruomenės ir darbo rinkos požiūrį ir poreikius, kūrimas ir vystymas.

Skatinimas

Europos piliečių duomenų raštingumo kultūros puoselėjimas.

Įgalinimas

Siekimas, kad absolventai įgytų darbo su duomenimis įgūdžius, užtikrinančius sėkmę darbo rinkoje bei leidžiančius aktyviai dalyvauti pilietinėje visuomenėje.